W Studio Art Jamming (2019-01-17 ~)
Left
Right

W Studio Art Jamming

 

有興趣畫畫嗎?

誰說藝術是沉悶的呢?
畫畫既可以讓人放鬆,亦能畫出你的內心世界
歡迎你約齊三五知己,分享箇中樂趣
駐場年輕藝術家會陪住你發揮創意同抒發情感!

 

 

日期及時間︰ 星期六 &  :  14:30 - 18:30  (每節4小時)

費用︰$230 (01.01.2019 起)

地點︰L5-16

查詢:5199 9700 (Yanki Hui) / yankirosepinky@gmail.com

網址:www.wstudio516.comwww.yanki-rosepinky.comwww.facebook.com/wstudio516

 

 

 

 

 


聯絡及查詢 : W Studio